نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش


برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ،جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم باحضور مهندس زاده رحمانی فرماندارورئیس شورا،حجه الاسلام رضایی امام جمعه ونماینده ولی فقیه ،میربهبودی بخشدارمرکزی وکاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ودبیرشوراوسایراعضا درمحل دفتر فرمانداری خاتم تشکیل شد.دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام وحی ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ضمن تشکر ازحضور اعضا گزارش اجمالی از مصوبات جلسه ی قبل قرائت وخاطرنشان کرد تاکنون90درصد فرآیند ساماندهی فضاهای آموزش وپرورش وتعمیرات لازم عملیاتی شده وکلیه مدارس ابتدایی شهری ازحالت شیفت خارج گردیده است وی افزود درخصوص کنکورسراسری 94برنامه ریزی لازم انجام شده وکلاس های تست وتقویتی درحال برگزاری است .درادامه مهندس زاده رحمانی فرماندارشهرستان خاتم باتقدیرازحضوراعضا اظهارداشت مشارکت  اولیاء وهزینه کردن آنان درحوزه ی آموزش وپرورش باید دراولویت قرارگیرد واصل نهادینه کردن فرآیند مشارکت اولیاء واستفاده از ظرفیت های وپتاسیل های موجود دردانش آموزان نیزمدنظر باشد.فرماندارخاتم همچنین معرفی افراد نخبه وشایسته شهرستان وتجلیل ازبرترین های کنکور93 را طی مراسم خاصی خواستارشد .درپایان پس ازبحث وتبادل نظروارایه نقطه نظرات وپیشنهادات اعضا ،موارد جذب کمک های خیرین جهت پوشش علمی دانش آموزان مستعد ،برگزاری همایش تقدیروتشکر ازدانش آموزان نخبه وبرترین های کنکور93درنیمه دوم مهرماه وپیگیری وجذب اعتبارات بیشتر ازطرف فرمانداری مصوب شد.شایان ذکراست دراین جلسه  بااهداء لوح سپاس ازسوی مدیرآموزش وپرورش توسط مهندس زاده رحمانی فرماندارشهرستان خاتم اززحمات علی کاظمی خبرنگار مرکزی خاتم تجلیل شد