نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام مدیریت آموزش وپرورش

برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام مدیریت آموزش وپرورش


برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام مدیریت آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،جلسه ی ستاد ثبت نام خاتم جهت سال تحصیلی 95-94 باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاونین آموزشی پرورشی وپشتیبانی ودیگر اعضای مربوطه تشکیل شد . دراین جلسه موضوع تشریح وتبیین دستورالعمل ثبت نام ورعایت طرح محدودبندی دردستورکارقرارگرفت ودرزمینه  های ی تعین زمانبندی مدارس جهت ثبت نام ، طرح محدوبندی وعدم دریافت هزینه به استثنای مواردی مانند بیمه و کتاب  بحث وتبادل نظر شد