نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش خاتم

برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش خاتم


برگزاری جلسه ی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش خاتم

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  جلسه ستاد ثبت نام آموزش وپرورش خاتم ، با اولویت بررسی عملکردستادهای  ثبت نام مدارس، باحضوراعضای ستاد درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزار شد.دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتقدیر وتشکرازهمکاری مدیران مدارس وکارکنان وتبریک کسب رتبه ی اول سامانه دانش آموزی خاتم (سناد) دراستان یزد وبااشاره به اجرای دقیق دستور العمل ثبت نام در سال تحصیلی 94-93 ، درخصوص اهمیت رعایت محدوده ثبت نام مدارس وحضور عوامل اجرایی آموزشگاه ها  تاکید نمود.گفتنی است ارایه گزارش کلی ازعملکرد ستاد ثبت نام مدارس توسط محمد کاظمی نسب کارشناس ارزیابی عملکرد ودبیرستادثبت نام،رعایت طرح محدودبندی مدارس ابتدایی  وبیان نقطه نظرات وپیشنهادات اعضای ستاد ثبت نام ازعمده مواردی بودکه درجلسه ی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش خاتم مطرح وتصمیم گیری شد