نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ساماندهی مشاورین

برگزاری جلسه ی ساماندهی مشاورین


برگزاری جلسه ی ساماندهی مشاورین
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم جلسه ی ساماندهی وهم اندیشی مشاورین خاتم ،باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون پرورشی فرهنگی وکارشناس اموربیتی فرهنگی ومسئول هسته مشاوره ،جلسه ی ساماندهی مشاورین خاتم درمحل دفترمدیریت آموزش وپرورش تشکیل شد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تشکرازحضور مشاورین ازجمله ارکان مهم مدرسه وجودیک مشاور فعال،توانمند  وبا تجربه است که دارای اطلاعات بروز و دقیق باشد  بتواند اعتماد دانش آموزان را جلب نماید.وی خاطرنشان کرد مشاور بهترین فرد تاثیرگذار است که در جهت اهداف آموزشی مدارس سعی و تلاش می کند کاظمی نسب به مشاورین توصیه کردهمواره درکارتان شورواشتیاق وعلاقه داشته باشید.درادامه محمدحسین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی اززحمات مشاوریت تقدیرنمودوخواستار بروز بودن شفاف سازی کیفیت وتعمیق بخشی به امورمشاوره ای مدارس شد.همچنین کابلی مسئول هسته مشاوره اهم مسائل ومشکلات ونقطه نظرات مشاوریت را بیان نمود.درپایان مشاورین مسائل ومشکلات حوزه کاری خودرا مطرح کردند
   


.