نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی

برگزاری جلسه ی ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی


برگزاری جلسه ی ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درآستانه ی آغاز سال تحصیلی جدید ،نخستین جلسه ی ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش خاتم ورانندگان سرویس دهنده درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد.همچنین درادامه جلسه گزارشی از وضعیت سرویس دهی دانش آموزان در سال 94 ـ93 ارایه ودرخصوص تعیین واعلام  نرخ مصوب  ایاب وذهاب در سال جاری بحث وتبادل اندیشه شد