نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)

برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)


برگزاری جلسه ی انجمن اولیاء دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش به عنوان نماینده اولیاء دانش آموزان ضمن تشکروتقدیر ،گزارش اجمالی از اهم برنامه های آموزش وپرورش درسال تحصیلی 94-93ارایه وخواستارمشارکت همه جانبه اولیاء درتوسعه وتعامل بیشتربا آموزش وپرورش شد وگفت :باید تلاش کنیم تا زمینه و بستر مناسبت‌تری را برای شکوفایی استعداد‌های آینده‌سازان فراهم کنیم. درادامه سعید فلاحتی مدیردبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع ) با تاکید برعزم جدی اولیاء جهت شرکت گسترده در برنامه های آموزش وپرورشی مدرسه تصریح کردانجمن  اولیاء مربیان به عنوان نهادی تاثیرگذاربایددر ایجاد تسهیلات لازم در فعالیت‌های اجرایی آموزش و پرورش و برطرف کردن تنگناها و مشکلات موجود نقش بسزایی ایفا نماید.وی درپایان اهم برنامه هاوفعالیت های اجرایی سال تحصیلی 94-93را به سمع واطلاع اولیاء رسانید