نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم

برگزاری جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم به ریاست آقای حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و سایر اعضا در محل مدیریت آموزش و پروش خاتم تشکیل گردید .

در ابتدا جلسه حبیب الله کاظمی نسب اظهار داشت برابر ضوابط و دستورالعمل های موجود با بسیج تمام امکانات به پیشبرد برنامه های سواد آموزی کمک کرد و ما با امام قدرت و توان جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان نهایت همکاری و تعامل را با سواد آموزی داشته باشیم.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی شهرستان به ارائه گزارشی از فعالیتهای سواد آموزی و موانع و مشکلات پرداخت و در رابطه با برنامه های جاری از قبیل کلاس ضمن خدمت و برگزاری مسابقه کتابخوانی تحت عنوان خانواده سلامت پرداخت و از عدم ثبت نام اتباع در شهرستان اظهار نارضایتی کرد.