نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی

برگزاری جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی


برگزاری جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبیین وتشریح سند تحول بنیادین بررعایت مفاد شیوه نامه ساماندهی ،برآوردنیروهای موردنیاز تاکید نمود.شایان ذکراست این سومین جلسه ی ستادساماندهی نیروی انسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درسال دولت ملت همدلی وهمزبانی است