نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره اردوی عشایری خاتم

برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره اردوی عشایری خاتم


برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره اردوی عشایری خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی جلسه ی هماهنگی جشنواره اردوی عشایری خاتم باحضورزارعیان کارشناس مسئول مدارس عشایری یزد،محمدکاظکی نسب معاون آموزشی خاتم ومسئولین آموزشی مروست درمحل دفترآموزش وپرورش خاتم برگزارشد.دراین جلسه درخصوص، اعزام دانش آموزان موفق مدارس عشایری در فعالیت های فرهنگی،‌ هنری پرورشی  آموزشی  ورزشی  بحث وتبادل اندیشه شد.گفتنی است تشکیل نمایشگاه دستاورد و توانمندی های دانش آموزان عشایر ی برگزاری فعالیت های ورزشی و … از برنامه های این اردوی دانش آموزی است