نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مرداد 98

برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مرداد 98جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خاتم اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی درتاریخ 98/5/5 به ریاست فرمانداروسایراعضا دردفتر مدیریت آموزش پرورش برگزار گردید.

کارشناس مسئول سواد آموزی خانم شریفی ضمن عرض خیر مقدم خلاصه ای ازترکیب اعضا و وظایف شورای پشتیبانی وهدف از تشکیل این شورا رابرای اعضا یادآوری نمودند ایشان دررابطه با حجم ابلاغی که برای شهرستان درنظرگرفته شده است که درمجموع 253نفرمی باشدراتوضیح داده و به پاره از مشکلات در این زمینه اشاره نمودند

 رییس اداره کشاورزی نیز فرمودندازطریق بانک اطلاعاتی که دارند می توانند افرادبی سوادوکم سوادرا معرفی نمایند وهمچنین خواستندتادرجلسه بعدرییس امورعشایر هم دعوت شود تا راجع به عشایر بی سواداطلاعات لازم رادراختیار سوادآموزی قراردهد .

در ادامه جلسه فرماندارضمن قدردانی ازحضوراعضا ، به اهمیت شورای پشتیبانی  اشاره نموده وفرمودند جلسات شورا حتما باید هرسه ماه یک بارحضورتمام اعضا  تشکیل شود. و از اعضا و ادارات خواستند همکاری های لازم با نهضت سوادآموزی جهت شناسایی و جذب سوادآموزان داشته باشند