نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای اداری

برگزاری جلسه شورای اداری


برگزاری جلسه شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درجلسه ی هم اندبشی شورای اداری خاتم ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وباآرزوی بهره مندی بیشتر ازفیوضات این ماه الهی بربرنامه ریزی، ساماندهی امور جهت سال تحصیلی آتی تاکید نمود.درادامه جلسه هریک از کارکنان اهم مواردپیشنهادی حوزه کاری خودر رابیان وکارشناسان فرهنگی پرورشی واموراداری  گزارش تفصیلی از بررسی برنامه های سال گذشته وبرنامه های تدارک دیده سال آینده ارایه نمودند