نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی مدیریت آموزش وپرورش خاتم

برگزاری جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی مدیریت آموزش وپرورش خاتم


برگزاری جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی مدیریت آموزش وپرورش خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش خاتم به حضور اعضا در محل دفتر  مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.  حبیب الله کاظمی نسب  مدیر آموزش و پرورش خاتم  ضمن تاکید بر مهمان نوازی و برخورد مناسب با همکاران و مسافران نوروزی گفتند : این برخورد صمیمی و درست باعث ماندگاری خاطره و ذهنیت خوب وخوش از این شهرستان خواهد بود .

در پایان فتح آبادی  کارشناس تعاون مدیریت آموزش و پرورش خاتم بیان نمود : تالار فرهنگیان به عنوان ستاد مرکزی و 6 مدرسه با تجهیزات کامل جهت اسکان میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است .