نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم

برگزاری جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم


برگزاری جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خاتم، در ابتدای این جلسه حبیب الله کاظمی نسب، مدیر آموزش و پرورش خاتم ضمن تقدیر و تشکر از آموزش دهندگان ، بر کیفیت بخشی مسائل سواد آموزی توصیه لازم را ارائه نمود.
در ادامه جلسه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی خاتم در رابطه با ساختار جدید آموزش سواد آموزی، آیین نامه های آموزشی ، امتحانات و ارزشیابی جهت آموزش دهندگان دوره های سواد آموزی ، تحکیم و انتقال نکات مهمی را بیان نمود.
وی همچنین  رعایت نظم ، انظباط ، نحوه تدریس ، تعامل با سواد آموزان ، استفاده درست از سی دی های آموزشی و حضور کامل در کلاسهای درس را از آموزش دهندگان خواستار شد

.