نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبستان شهیدمدنی

برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبستان شهیدمدنی


برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبستان شهیدمدنی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی محمدکاظمی نسب معاون آموزشی  آموزش وپرورش خاتم با حضور درجلسه ی انجمن اولیاء ومربیان دبستان شهید مدنی گفت :فعالیت های مدرسه فقط شامل آموزش نیست بلکه هدف والاتر پرورش دانش آموزان است که باید علاوه بر بعد علمی و آموزشی به بعد پرورشی فرزندان نیز توجه ویژه نمود.وی با اشاره به ضرورت حضور و مشارکت فعال اولیاء در کلاس های آموزش خانواده اظهار داشت خانواده در ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی دانش آموزان تاثیرگذار است .معاون آموزشی خاتم ، نقش انجمن اولیا مربیان را سازنده و اثر گذار دانست و خاطرنشان کرداز آن جا که فرزندان بهترین سرمایه خانواده وجامعه محسوب می شونداولیاء باید نقش ویژه ای درکنارمدرسه  درامررشد وبالندگی دانش آموزان ایفا نماینددرپایان به سئوالات اولیاء پاسخ داده شد