نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن عبادت دانش آموزعشایری دبستان عشایری ولی عصر

برگزاری جشن عبادت دانش آموزعشایری دبستان عشایری ولی عصر


برگزاری جشن عبادت دانش آموزعشایری دبستان عشایری ولی عصر
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درآئین  جشن عبادت دانش آموزعشایری دبستان ولی عصر کندرکه معاون آموزگار،آموزگارومعاونین پرورشی فرهنگی واجرایی مجتمع شهید باهنرنیزحضورداشتند ،شکیبا معاون پرورشی فرهنگی آموزش وپرورش خاتم ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمندانقلاب برای دانش آموزان درخصوص اهمیت سن تکلیف وانجام فرائض دینی مطا لبی بیان نمود.گفتنی است دراین آئین معنوی با تقدیم هدایایی  توسط معاون پرورشی فرهنگی ،معلم و ولی ،دانش آموزعشایری مکلف  مورد تجلیل قرارگرفت.یادآوری می شود درحاشیه این برنامه کیک جشن تکلیف دانش آموز ،نقل وشکلات شیرینی وآش رشته جشن پیروزی انقلاب بین دانش آموزان  دبستان عشایری ولی عصرتوزیع شد