نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن عبادت دانش آموزان متوسطه دوره اول

برگزاری جشن عبادت دانش آموزان متوسطه دوره اول


برگزاری جشن عبادت دانش آموزان متوسطه دوره اول
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم آئین جشن تکلیف دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول با حضور معاون پرورشی فرهنگی ،کارشناس امورفرهنگی ومربیان پرورشی خاتم درمحل کانون آیت الله خاتمی برگزارشد.حجه الاسلام غلامرضا محمودی مربی پرورشی فرهنگی وامام جمعه موقت خاتم دراین جشن با بیان اهمیت سن تکلیف وبلوغ عبادی دانش آموزان را به انجام فرائض وپرهیز ازمحرمات وارتباط معنوی با خالق هستی توصیه نمود.همجنین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی دراین مراسم ضمن تشکراز حضور دانش آموزان مکلف ومربیان همراه هفته معلم را به معلمین تبریک ودانش آموزان را به رعایت مسائل شرعی اخلاقی وانجام فریضه ی نماز توصیه کرد.گفتنی است دراین جشن برنامه های  متنوع اجرای نمایشنامه طنز ،قرائت مقاله اچرای سرود ونمایش کلیپ تصویری فعالیت های کمیته قرآن نمازعترت درطول سال تحصیلی درمدارس انجام ودرپایان کیک جشن عبادت  مزین به نام هرآموزشگاه میان دانش آموزان  شرکت کننده توزیع وعکس ماندگارازمکلفین گرفته شد