نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن شور نیکوکاری درمتوسطه دوره ی اول سمیه

برگزاری جشن شور نیکوکاری درمتوسطه دوره ی اول سمیه


برگزاری جشن شور نیکوکاری درمتوسطه دوره ی اول سمیه
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با هدف یاری به نیازمندان و دانش آموزان محروم جشن شور نیکوکاری  خاتم باشعار اکرام فاطمی و همبستگی اجتماعی درخاتم باحضور جمعی ازمسئولین درمدرسه متوسطه دوره اول سمیه برگزارشد.دراین حرکت انسانی فرهنگی دانش آموزان مدرسه سمیه با اجرای چندین برنامه فرهنگی درقالب سرود،دکلمه مقاله پرداختندوپیام مدیرکل کمیته امداداستان یزد توسط ملکی مسئول کمیته امدادخاتم قرائت شد.محمدملکی با تقدیروتشکر ازشرکت کنندگان ودانش آموزان گفت جشن نیکوکاری یکی از مناسبت های ویژه ایست که زیبایی درک انسانی  آحاد مردم در کمک و دلشاد نمودن نیازمندان را متجلی می کند.وی افزود جشن شورنیکوکاری درخاتم باشرکت  پایگاه های مدارس، ثابت و سیار کمیته امداد کمک های مردمی  را به مدت سه روزدر سطح شهرستان جمع آوری می کنند.گفتنی است دراین آئین فرهنگی شرکت کنندگان درجشن ودانش آموزان کمک های نقدی رابه صندوق امدادمستقر مدرسه سمیه ریختندتا درآینده بدست دانش آموزان نیازمندبرسد