نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن بزرگ فرهنگیان

برگزاری جشن بزرگ فرهنگیان


برگزاری جشن بزرگ فرهنگیان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،مراسم بزرگ تجلیل ازمقام شامخ معلم درخاتم با شرکت باشکوه خانواده های فرهنگیان وبااجرای جندین برنامه هنری توسط گروه هنری آوای ماندگار به هنرمندی هنرمندبرجسته کشور حمیدماهی صفت درسالن ورزشی برگزارشدگفتنی است دراین مراسم مدیرآموزش وپرورش خاتم ازحضورفرهنگیان ومسئولین صمیمانه قدردانی نمود.ومهندس زاده رحمانی فرماندارخاتم نیزبا تجلیل از مقام معلم برارتقای جایگاه معلم تاکیدنمود.. لاز بذکراست تقدیراز خیرنیک اندیش حاج اسفندیاررسولی ، 15پیشکسوت وهشت معلم نمونه با اهداء لوح سپاس توسط مسئولین ازدیگربرنامه ی جشن بزرگ فرهنگیان خاتم بود