نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن الفبا دبستان نواب صفوی

برگزاری جشن الفبا دبستان نواب صفوی


برگزاری جشن الفبا دبستان نواب صفوی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم درآخرین روزهای پایان سال تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان نواب صفوی شکرانه توانایی کسب مهارت های خواندن ونوشتن را بجا آوردندواززحمات آموزگارزحمتکش خوددهویی قدردانی نمودند.نوشتن متن تقدیروسپاس ازپدرومادرومعلم برروی لوح کلاس قسمت شیرین این جشن ماندگاربود