نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره کارآفرینی درکانون آیت الله خاتمی

برگزاری جشنواره کارآفرینی درکانون آیت الله خاتمی


برگزاری جشنواره کارآفرینی درکانون آیت الله خاتمی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جشنواره که مدیر ومعاون آموزشی آموزش وپرورش خاتم نیزحضورداشتند،مهندس محمدزاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم باتبریک هفته معلم وتقدیراز زحمات فرهنگیان برتوسعه ی رشته های کاربردی ومهارت افزایی درجامعه تاکید نمود.درادامه این جشنواره مهندس قلعه گر کارشناس مسئول فنی حرفه ای اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ضمن تبریک هفته معلم وتقدیراز معلمین زحمتکش به اهداف رشته های فنی حرفه ای  کاردانش اشاره ودرخصوص ارتقای مهارت های کاریردی هنرآموزان وتولید کاروبهره روی بیشتروتوجه به کارعملی  مطالبی بیان نمود.گفتنی است  این جشنواره به همت پرسنل هنرآموزان هنرستان کاردانش ام البنین وبا هدف توسعه رشته های کاربردی ،آموزش بیشتر،ایجاد زمینه ظهور خلاقیت و توانایی های بالقوه وگسترش فرهنگ کاروتلاش دربین دانش آموزان وگرامیداشت هفته مشاغل برگزارگردیدومورداستقبال دیگردانش آموزان  قرارگرفت.اجرای چندین برنامه فرهنگی دریادوپاسداشت هفته مقام معلم ازدیگر برنامه ی جشنواره کارآفرینی درخاتم بود