نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه دوره اول

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه دوره اول


برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه دوره اول
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی باهدف رشد توانمندی و استعدادهای دانش آموزان جشنواره خوارزمی خاتم با شرکت گروه های مختلف درحوزه ی تصویرخوانی ،علوم تجربی، دست سازه ها وادبیات درمحل پژوهشسرای باقرالعلوم برگزارشد دراین جشنواره قریب به سیزده داوربرفعالیت های  تفکر و خلاقیت دانش آموزان نظارت داشتند.گفتنی است نتایج متعاقبا به اطلاع شرکت کنندگان خواهدرسید