نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره صبحانه سالم درکانون آیت الله خاتمی

برگزاری جشنواره صبحانه سالم درکانون آیت الله خاتمی


برگزاری جشنواره صبحانه سالم درکانون آیت الله خاتمی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم جشنواره صبحانه سالم خاتم با شعار ایمنی غذا ازمزرعه تا سفره بامشارکت مدارس ابتدایی حضرت زینب (س) ، فاطمیه وهاشمی نژاد درکانون آیت الله خاتمی برگزارشد.دراین جشنواره که مزین به غذاهای متنوع سنتی وسالم همراه بودمدیر،وجمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش ودکترموسوی مدیرشبکه بهداشت خاتم نیزحضور داشتند،دانش آموزان   به اجرای نمایشنامه بهداشت دهان ودندان،سرودوبرنامه صبحانه وسفره سالم پرداختند.گفتنی است دکترموسوی مدیرشبکه بهداشت خاتم  دراین جشنواره به بیان اهمیت عذای سالم رعایت  نکات بهداشت مطالبی متذکرشد.لازم به ذکراست این جشنواره باهمکاری وهماهنگی  لیلی محمدی مربی بهداشت  دبستان حضرت زینب (س)   تدارک دیده شده بودوافزونبر300دانش آموزابتدایی درآن حضورداشتند