نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری برنامه صدای پای کنکور دردبیرستان انقلاب اسلامی

برگزاری برنامه صدای پای کنکور دردبیرستان انقلاب اسلامی


برگزاری برنامه صدای پای کنکور دردبیرستان انقلاب اسلامی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  آموزش وپرورش خاتم همزمان با سراسراستان یزد باهدف اعتمادسازی ،تقویت روحیه وتنزل استرس وفشار روحی داوطلبین کنکور،آئین صدای کنکوردردبیرستان انقلاب اسلامی با ارایه خدمات مشاوره ای وتوصیه های لازم توسط سلیم مقدم مدیراسبق آموزش وپرورش خاتم وملک ثابت  رئیس این دبیرستان برگزارشد.این آئین فرهنگی با قرئت دعای توسل اقامه نمازجماعت ودعا ونیایش استمدادازخداوندمنان جهت موفقیت بیشترواهدای بسته فرهنگی ویژه  دانش آموزان کنکوری 94همراه بود