نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه ای دبستان بیهقی

برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه ای دبستان بیهقی


برگزاری المپیادورزشی درون مدرسه ای دبستان بیهقی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،همزمان با سالروز ورودتاریخی امام خمینی (ره) به کشوروبرگزاری آئین های جشن پیروزی انقلاب اسلامی باشرکت  دانش آموزان ،المپیادورزشی دبستان بیهقی  دهستان چاهک درتیم های مختلف فوتسال دومیدانی ،طناب زنی وطناب کشی باحضور مربی تربیت بدنی شروع وبه مدت دوهفته ادامه خواهدیافت .گفتنی است درپایان نفرات برگزیده اول تاسوم هرتیم موردتشویق قرارخواهندگرفت