نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی


برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامه تحصیل در دبیرستان‌های نمونه دولتی، آزمون‌ورودی متوسطه دوره اول و دوم خاتم همزمان با سراسر کشورجهت سال تحصیلی 94ـ 93، روز جمعه 93/3/30 برگزار شد

دراين آزمون ورودي تعداد212 نفردانش آموز پسر  و194 دانش آموزدختر شرکت کردند. گفتني است حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش ،مصطفي عبداني معاون آموزش دوره هاي تحصيلي،محمدرضا بذرافشان کارشناس حراست ومحمدکاظمي نسب کارشناس ارزيابي عملکرد آموزش وپرورش خاتم ازرونداجراي آزمون بازديدنمودند