نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان + تصاویر

برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان در چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت ماه 96 با شرکت 170 نفر از دانش آموزان پایه ششم و نهم در خاتم برگزار گردید.

حکیم پور کارشناس سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش خاتم، اظهار داشت که این آزمون با شرکت 125 نفر دانش آموز پایه ششم و 45 نفر از دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید.

وی افزود که20 درصد نمره این آزمون به سؤالات استعداد تحلیلی و 80 درصد آن به استعداد تحصیلی اختصاص داشته است.

اسامی پذیرفته شدگان بر اساس ظرفیت پذیرش تعیین شده، اوایل تیر ماه 96 اعلام می گردد.

مدیر آموزش و پرورش خاتم، معاون آموزشی و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت به همراه کارشناس سنجش از حوزه های برگزاری آزمون ها بازدید به عمل آوردند.