نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون سنجش عملکردی دانش آموزان متوسطه دوره ی اول ودوم

برگزاری آزمون سنجش عملکردی دانش آموزان متوسطه دوره ی اول ودوم


برگزاری آزمون سنجش عملکردی دانش آموزان متوسطه دوره ی اول ودوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی باشرکت  دانش آموزان مدارس  متوسطه ی دوره اول ودوم خاتم آزمون سنجش عملکردی بعضی ازدروس درخاتم برگزارشد.محمدکاظمی نسب معاون آموزش دوره های تحصیلی خاتم  ضمن بازدید ازفرایندبرگزاری  این آزمون تصریح کرد بعدازاتمام دومرحله ی آزمون سنجش عملکردی نتایج  بترتیب استخراج وعملکردواقعی دانش آموزان تجزیه وتحلیل وبه اطلاع عموم مدارس  خواهدرسید.وی هدف ازاین برنامه را دست یابی دانش  آموزان به میزان واقعی یادگیری ،کشف نقاط قوت وضعف ودست یابی به برآیندکلی از محقق شدن اهداف آموزش  صورت گرفته است