نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون سنجش علمی مدارس متوسطه اول

برگزاری آزمون سنجش علمی مدارس متوسطه اول


برگزاری آزمون سنجش علمی مدارس متوسطه اول
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم محمدگاظمی نسب ودیگر کارشناسان اداری باحضور درحوزه ها ی آزمون ازنزدیک روندبرگزاری آزمون سنجش هماهنگ استانی را مورد بررسی وبازدید قراردادند گفتنی است این آزمون دراستای طرح های آموزشی استانی وباهدف سنجش میزان یادگیری ومحقق شدن اهداف آموزشی ، شناسایی نقاط قوت وضعف وترسیم برآیندکلی از فعالیت های مستر آموزشی دبیران درکلیه  مدارس متوسطه دوره ی اول خاتم برگزارشد ونتایج درقالب کارنامه متعاقبا جهت اطلاع دبیران ودانش آموزان به مدارس ارسال خواهدشد