نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دبیرستان کوثر

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دبیرستان کوثر


برگزاری اردوی برون مدرسه ای دبیرستان کوثر
براساس این گزارش دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی کوثر درکنارمدیر،سرپرست ،مربیان تربیتی  پرورشی وتربیت بدنی  کوثرباحضور درتفرجگاه زیبای دهمورد فعالیت های مشارکت ،مسئولیت پذیری ،نوعدوستی وکمک به همدیگرو.. را تجربه کردند.گفتنی است قریب به 40دانش آموز دراین اردویک روزه حضورداشتند