نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دانش آموزان دبستان مقداد

برگزاری اردوی برون مدرسه ای دانش آموزان دبستان مقداد


برگزاری اردوی برون مدرسه ای دانش آموزان دبستان مقداد
براساس این گزارش دانش آموزان دبستان مقداددراین اردوی یکروزه با انجام فعالیت های تربیتی ،بازی، سرگرمی تفریحی ومسابقه درکنارمربیان خود لحظات شادی راگذراندند.لازم بذکراست دراین اردوی برون مدرسه ای  قریب به 45دانش آموز حضور داشتند