نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی تعدادکلاس و نیروی انسانی مورد نیازمدارس متوسطه درسال تحصیلی آینده

بررسی تعدادکلاس و نیروی انسانی مورد نیازمدارس متوسطه درسال تحصیلی آینده


بررسی تعدادکلاس و نیروی انسانی مورد نیازمدارس متوسطه درسال تحصیلی آینده
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه بررعایت مفاد شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی جهت سال تحصیلی 95-94وبراولویت بندی وبرابری آموزشی درمتوسطه اول ودوم تاکید نمود. درادامه نشست وضعيت كلاس، نیروی انسانی موجود و مورد نیاز در حوزه ی متوسطه اول ومتوسطه دوم ، فرهنگی و پرورشی ، مشاوره ،مورد بررسی قرارگرفت درپایان اعضای کمیته ستاد ساماندهی متوسطه درباره تسریع در روند ساماندهی و مشکلات و موانع موجود در روند ساماندهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. گفتنی است درسال تحصیلی آتی قریب به 1600دانش آموزپسر ودختر خاتم در19آموزشگاه ،32کلاس متوسطه اول و45کلاس متوسطه دوم مشغول به امرتحصیل خواهندشد.