نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازید گروهها ی آموزشی استان از شهرستان خاتم

بازید گروهها ی آموزشی استان از شهرستان خاتم


بازید گروهها ی آموزشی استان از شهرستان خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم  سروگره های آموزشی استان یزد باحضور در کلاس درس وپرسش از دانش آموزان مسائل آموزشی را مورد بحث وبررسی قراردادند.گفتنی است تشکیل نشست هم اندیشی باشرکت معاون آموزشی وکلیه دبیران متوسطه دوره ی اول ودوم  خاتم وارایه نقطه نظرات پیشنهادات ،مشکلات وبررسی مسائل آموزشی وگزارش تفصیلی ازبازدیدهای صورت گرفته ازدیگربرنامه ی بازید گروهها ی آموزشی استان یزداز خاتم بود.شایان ذکراست سرگروهها ی دروس تاریخ، علوم اجتماعی، ادبیات فارسی عربی معارف اسلامی آمادگی دفاعی ومدیران متوسطه دوره ی اول ودوم یزد موضوعات بازبینی اوراق امتحانی ،صورت جلسات، نمونه سوالات امتحانی دیماه ،بازبینی صورت جلسات شورای دبیران را دستورکارقراردادند