نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش یزد از مدارس خاتم

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش یزد از مدارس خاتم


بازدید کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش یزد از مدارس خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ایمانی،عابدی  کارشناسان ارزیابی وعملکرد وفلاح کارشناس مناسبت ها واوقات فراغت اداره کل آموزش وپرورش استان یزدهمراه با معاونین آموزشی وپرورشی فرهنگی ازمدارس ابتدایی منتظرالقائم ،زینب،غفاری ومتوسطه دوره ی اول ودوم طالقانی ،سمیه وکلاس های اوقات فراغت کانون فرهنگی تربیتی آیت الله خاتمی،پایگاه انتخاب رشته هنرستان کاردانش ام البنین بازدید وازنزدیک روند امورآموزشی پرورشی رامورد ارزیابی وبررسی قراردادند