نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهری، روستایی و عشایری + تصاویر

بازدید نمایندگان آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس شهری، روستایی و عشایری + تصاویر


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خاتم، بازدید از مدارس ابتدایی خاتم پیرامون بررسی مسائل آموزشی آن ها توسط میرجلیلی از آموزش ابتدایی اداره کل، کارشناسان ملانوری و شریفی و عباسی نماینده عشایری استان به عمل آمد.