نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران امتحاناتی ازخاتم

بازدید ناظران امتحاناتی ازخاتم


بازدید ناظران امتحاناتی ازخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف بررسی مسائل ومشکلات وبازدید از امتحانات نهایی شهریورماه93،حسن متقی راد ناظر وزراتی امتحانات نهایی  همراه با حیدری کارشناس سنجش اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از اتاق تکثیر قرنطینه ومخزن سئوالات امتحانات نهایی شهریورماه 93خاتم بازدید نمودند.درحاشیه ی این بازدید نیمروزی  ناظران اعزامی با حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش ومحمد کاظمی نسب معاون آموزشی خاتم درزمینه مسائل آموزشی وامتحانات بحث وتبادل نظر کردند