نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مهمانان محترم از بنیاد علوی از مدارس روستایی و عشایری خاتم

بازدید مهمانان محترم از بنیاد علوی از مدارس روستایی و عشایری خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آقایان اسماعیلی، ابراهیمی و پهلوان از بنیاد علوی تهران با همراهی حبیب الله کاظمی نسب مدیر، محمد حسین شکیبا معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش خاتم و کریمی کارشناس مسئول اردوها و شورا های دانش آموزی از مدارس روستایی و عشایری لقمان حکیم و سیزده آبان شهرستان خاتم بازدید به عمل آوردند.