نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه استان یزد ازمدارس خاتم

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه استان یزد ازمدارس خاتم


بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه استان یزد ازمدارس خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ، معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه اول وذوم اداره کل آموزش وپرورش استان یزد در ابتدا درمراسم صبحگاه دانش آموزان متوسطه دوره ی اول نمونه دولتی امیرکبیرشرکت وضمن تبریک ایام الله مبارک دهه ی فجر آنان را به تلاش ودرس خواندن کسب افتخارات توصیه نمود.وی درادامه درجمع دبیران ودانش آموزان متوسطه دوره ی دوم علوم ومعارف اسلامی صدراکه مسئول اداره تبلیغات اسلامی خاتم نیزدرجمع آنان حضور داشت شرکت واهم مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی را موردبررسی قراردادودرزمینه مسائل اجتماعی  تربیتی آموزش مطالبی بیان کرد.زارع همچنین درجلسه توجیهی دانش آموزان سال سوم متوسطه دور دوم با موضوع "اهمیت سال سوم در کنکور سراسری"در کانون آیت الله خاتمی هرات شرکت واهمیت ،ضرورت کنکوررابرای سومی ها تشریح نمود. معاون آموزشی متوسطه اداره آموزش وپرورش یزددرحاشیه بازدید ازمدارس خاتم درنشست هم اندیشی دبیران متوسطه دوره های اول ودوم خاتم درمحل دبیرستان انقلاب اسلامی حضور یافت وآنان را مطالعه ، بروز بودن تعمیق یادگیری وتعامل دوسویه با دانش آموزان  وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی وپرورشی توصیه نمود.زارع درادامه  سفر به خاتم درجمع صمیمی اولیاء دانش آموزان سوم وچهارم متوسطه دوره ی دوم درکانون آیت الله خاتمی حضور یافت ودرزمینه ی ضرورت کنکوربرای آنان مطالبی بیان نمود.شرکت دربحث جمعبندی نتیجه بازدیدها باحضور مدیرآموزش وپرورش ومعاون آموزشی خاتم درمحل دفترآموزش وپرورش آخرین برناه کاری معاون آموزشی اداره کل آموزش وپرورش یزد درخاتم بود