نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم


بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه اداره کل آموزش وپرورش یزدازخاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی معاون آموزشی دوره های تحصیلی متوسطه یزد دربدو ورود به خاتم در هنرستان کاردانش ام البنین حضور یافت واهم مسائل آموزشی وپرورشی را مورد بررسی قرارداد.وی درادامه  به دیدار فرماندار شهرستان خاتم رفت ودرخصوص مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی با مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم بحث وتبادل نظر کرد.حاج محمودزارع در ادامه بازید درجمع دانش آموزان پایه اول متوسطه دوره ی دوم درمحل کانون آیت الله خاتمی حضور یافت واهم مسائل آموزشی درسی ونکات مهمم آموزشی را به آنان توصیه نمود.معاون آموزش متوسطه یزد همچنین از مدرسه دخترانه متوسطه دوره ی اول سمیه بازدید وضمن تبادل نظر با مدیراین مدرسه ،نماز جماعت ظهر وعصر را با دانش آموزان اقامه  تشریح وآنان را به توجه به فعالیت های مستمر درکلاس درس ،عنایت ویژه به فعالیت های فوق برنامه ،تنظیم برنامه سالانه ،آموزش توسط کارشناسان اداره ،نقد طرح ها وبرنامه ها توصیه ودرپایان به سئوالات پاسخ داد.گفتنی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ومحمدکاظمی نسب معاون آموزشی  خاتم دراین بازدید نیزحضور داشتند