نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی خاتم ازمدارس عشایری

بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی خاتم ازمدارس عشایری


بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی خاتم ازمدارس عشایری
به گزارش روابط عمومی اطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم محمد کاظمی نسب معاون آموزشی و غلامعلی تیموری کارشنای ابتدایی خاتم دربازدید از مدارس روستایی عشایری ضمن تبریک سال نوبه همکاران از تلاش های بی وقفه  آنان تقدیروتشکر نمودند.حضور درکلاس درس ، پرسش از دانش آموزان وبررسی مسائل آموزشی  ازدیگر برنامه ی بازدیدکنندگان ازمدارس روستایی عشایری بود