نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزشی از حوزه های امتحانات

بازدید معاون آموزشی از حوزه های امتحانات


بازدید معاون آموزشی از حوزه های امتحانات
همزمان با شروع فصل امتحا نات پایان سال ،صبح امروزمصطفی عبدانی معاون  آموزش دوره های تحصیلی همراه با رضا اکبری نژادکارشناس سنجش وارزشیابی خاتم باحضوردرحوزه های امتحانات داخلی مدارس شهید مدنی بیهقی ،مقدادودیپلم دبیرستان امیرالمومنین دهستان چاهک روند برگزارامتحانات نوبت دوم وفعالیت آموزشی مدارس  را مورد بازدید وبررسی  قراردادند. درحاشیه این بازدید معاون آموزشی دوره های تحصیلی خاتم  توصیه ها ونکات لازم درخصوص مسائل آموزشی را به مسئولین مربوطه یادآوری نمود