نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پشتیبانی و ذی حساب اداره کل آموزش و پرورش استان و نماینده دیوان محاسبات از مدیریت آموزش و پرورش خاتم + تصاویر

بازدید معاونت پشتیبانی و ذی حساب اداره کل آموزش و پرورش استان و نماینده دیوان محاسبات از مدیریت آموزش و پرورش خاتم + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، معاونت پشتیبانی، ذی حساب اداره کل آموزش و پرورش استان و نماینده دیوان محاسبات از مدیریت آموزش و پرورش خاتم بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید با همراهی حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم از واحد های اداری این مدیریت بازدید به عمل آمد و همکاران محترم از اداره کل در جریان روند امور مختلف اداری قرار گرفتند.

با توجه به حضور نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نشستی با حضور ایشان، پیرامون مسائل آموزش و پرورش از تعدادی مراکز آموزشی نیز بازدید به عمل آمد و در حاشیه آن با حضور در جمع دانش آموزان دبستان شهید مدنی اردوی یک روز شاد این آموزشگاه در سرچشمه نهر مسیح هرات برگزار شد.