نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش خاتم از کلاس های سواد آموزی

بازدید مدیر آموزش و پرورش خاتم از کلاس های سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، به مناسبت هفته سواد آموزی حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به همراه محمد آذره کارشناس مسئول نهضت سواد آموزی و خانم شریفی کارشناس دوره های سواد آموزی از کلاس های درس سواد آموزان بازدید نمودند.

مدیر آموزش و پرورش خاتم در رابطه با اهمیت علم و سواد آموزی صحبت نمود و از حضور سواد آموزان در کلاس های درس تقدیر و تشکر به عمل آورد.