نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش خاتم از کلاسهای روستایی سواد آموزی

بازدید مدیر آموزش و پرورش خاتم از کلاسهای روستایی سواد آموزی


بازدید مدیر آموزش و پرورش خاتم از کلاسهای روستایی سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، آقای حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش به اتفاق محمد آذره کارشناس مسئول نهضت سواد آموزی و سر کار خانم شریفی کارشناس سواد آموزی از کلاسهای سواد آموزی بازدید به عمل آوردند و ضمن دیدار با سواد آموزان در جریان نحوه ی آموزش سواد آموزان قرار گرفتند و در رابطه با اهمیت سواد و نقش آن در زندگی و آموزش مهارتهای اساسی زندگی ، سخنانی را بیان نمودند و از زحمات آموزش دهندگان تشکر و تقدیر بعمل آوردند.