نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ازخوابگاه شبانه روزی برکت

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ازخوابگاه شبانه روزی برکت


بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد ازخوابگاه شبانه روزی برکت
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد درسفر به خاتم  همراه با معاون فرماندار ،مدیرآموزش وپرورش  این شهرستان ودیگرهمراهان  باحضور در دبیرستان شبانه روزی برکت از خوابگاه ،کتابخانه وآزمایشگاه  این دبیرستان بازدید نمودند.وی درنشست پرسش وپاسخ دانش آموزان شبانه روزی حضور یافت ومسائل ومشکلات آنان را موردبررسی قراردادوآنان را به تلاش بیشتر ودرس خواندن توصیه نمود