نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون سنجش استانی

بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون سنجش استانی


بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون سنجش استانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم مدیرآموزش وپرورش خاتم با حضور درحوزه های برگزاری آزمون هماهنگ سنجش استانی مدارس متوسطه دوره ی دوم امیرالمومنین ومجتمع امام رضا (ع) دهستان چاهک از عوامل برگزاری آزمون تقدیروتشکر نمودوبرای کلیه دانش آموزان شرکت کننده آرزوی کامیابی وموفقیت کرد.گفتنی است آزمون هماهنگ سنجش استانی با هدف محقق شدن اهداف آموزشی ،رصد کلی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وکیفیت بخشی به آموزش صورت گرفته است