نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبستان ایمان

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبستان ایمان


بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبستان ایمان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ، محمدرضا بذرافشان مسئول حراست وغلامعلی تیموری مسئول آموزش ابتدایی باحضور دردبستان ایمان روز ناشنوایان را  تبریک وبرای آنان آرزوی موفقیت وپیروزی نمودند.گفتنی مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین بازدیدبررفع مسائل ومشکلات این قشرآسیب پذیرتاکید نمودودرپایان چندبرنامه توسط ناشنوایان اجرا شد