نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازحوزه های برگزاری کنکور94

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازحوزه های برگزاری کنکور94


بازدید مدیرآموزش وپرورش ازحوزه های برگزاری کنکور94
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ونماینده تام الاختیارسازمان سنجش صیح امروز به منظوربررسی ،رفع نواقص وکمبودها از حوزه های برگزاری کنکور94بازدید نمود.گفتنی است درکنکورسراسری 94خاتم قریب به 515داوطلب درگروه های ریاضی، تجربی، انسانی ،هنر وزبان خارجه  درروزهای 21و22خرداد دررقابت بزرگ علمی شرکت می کنند