نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار و مدیر کل نوسازی از مدارس روستایی خاتم

بازدید فرماندار و مدیر کل نوسازی از مدارس روستایی خاتم


فرماندار و مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان از مدارس روستایی خاتم بازدید کردند
بازدید فرماندار و مدیر کل نوسازی از مدارس روستایی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، زاده رحمانی فرماندار خاتم، محمدی مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و  کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش از مدارس روستایی خاتم جهت پیگیری و رفع مشکلات عمرانی و تامین تجهیزات این مدارس بازدید به عمل آوردند.