نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندارشهرستان خاتم از مدرسه ایمان

بازدید فرماندارشهرستان خاتم از مدرسه ایمان


بازدید فرماندارشهرستان خاتم از مدرسه ایمان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،مهندس زاده رحمانی فرماندار،محمودی معاون فرماندار،کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ،جوزمی رئیس اداره راه خاتم وافخمی شهردارهرات ضمن  بازدید از دبستان ایمان ،مسائل ومشکلات این آموزشگاه را مورد بررسی قراردادند.دراین بازدیدآسفالت جاده وتهیه وسایل بازی دبستان ایمان دردستور کارقرارگرفت وپس از بحث وتبادل اندیشه مقررشد اقدامات لازم از سوی مسئولین مربوطه انجام پذیرد