نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان شهید آیت الله غفاری از موزه علوم طبیعی

بازدید دانش آموزان دبستان شهید آیت الله غفاری از موزه علوم طبیعی


بازدید دانش آموزان دبستان شهید آیت الله غفاری از موزه علوم طبیعی
دراین بازدید دانش آموزان دبستان شهید آیت الله غفاری باحضور درموزه علوم طبیعی استان یزد ازحوزه های مختلف این موزه بازدید ویا فعاالیت های متنوع آن آشناشدندبه گفته دهستانی مدیردبستان شهید غفاری این بازدید باحضور آموزگاران مربوطه وباهدف تقویت روحیه همکاری ،مسئولیت پذیری مشارکت درامور صورت گرفته است زیارت بقعه ی متبرکه امام زاده سیدجعفر یزد بخش دیگر ازاین اردوجمعی بود.